Co je to restorativní justice?

1/5/2023

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video...

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze života přibližujeme nenahraditelnou roli restorativních principů pro vyrovnání se s následky trestného činu – a to jak pro oběť, pachatele i společnost.

POHLED HANKY: POHLED OBĚTI

„Před domem mě přepadl neznámý muž. Vytrhl mi peněženku a utekl. Jsem ráda, že pachatele našli a odsoudili. Od incidentu se ale bojím vycházet ven sama a mám děsivé noční můry. U soudu jsem si nepřipadala být slyšena – stále mám v hlavě spoustu otázek a obav. Přijde mi, že pro mé potřeby, pocity a obavy u soudu nebyl prostor.“
– Hanka (oběť trestného činu)

Hanka se do této role dostala velmi nečekaně a náhodně. Stala se účastnicí události, která je svévolná – nemá pro ni rozumné vysvětlení, nenadálá – nemohla se na ni připravit a krizová – prolamuje Hančiny obranné mechanismy a její zvládnutí ji stojí  mnoho psychických sil.

U Hanky se proto mohou objevit „neviditelné rány“, které běžné trestní řízení mnohdy neumí účinně zahojit. Hanka může pociťovat:

Pocit zneuctění, kdy Hanka ztrácí duševní rovnováhu, pozitivní sebehodnocení.

Ztrátu pocitu důvěry v sebe sama a ke svému okolí.

Ztrátu pocitu autonomie, kdy Hanka vnímá, že ztratila kontrolu nad svým životem a životními situacemi.

Pocit izolace, který vyplývá z představy, že Hance nikdo nerozumí, nechápe její situaci.

POHLED LUKÁŠE: POHLED PACHATELE

„Potřeboval jsem peníze. Proto jsem přepadnul náhodnou ženu před jejím domem a vzal jsem jí peněženku. U soudu mi řekli paragraf, který jsem porušil,a poslali mě znovu do vězení. Nikdo nechápe moji situaci a nikoho nezajímají důvody, které mě k tomu vedly.“
– Lukáš (pachatel trestného činu)

POHLED SOUČASNÉHO TRESTNÍHO SYSTÉMU

„Na otázky a potřeby Hanky není v soudní síni prostor. Lukáš se u osudu dozví paragraf, který svým činem porušil. Za ním už ale nevidí strach a úzkost, člověka, kterému způsobil újmu. Pachatel byl ale dopaden a potrestán, z pohledu současného trestního systému tím bylo spravedlnosti učiněno zadost.“

POHLED RESTORATIVNÍ JUSTICE

Restrativní justice…

  • se orientuje na způsobenou újmu a potřeby trestným činem zasažených osob,
  • vyvozuje důsledky a podporuje pachatele v přijetí odpovědnosti,
  • zmocňuje účastníky k řešení konfliktu,
  • pomáhá oběti nalézt odpovědi na její otázky,
  • brání pachatelům v recidivě,
  • dává všem zúčastněným větší pocit spravedlnosti,
  • šetří peníze systému trestní justice.
„Teď už víte, že je i jiná cesta ke spravedlnosti. Cesta, která uzdravuje vztah mezi obětí a pachatelem a posiluje důvěru v systém a spravedlnost.“

Scénář: Kateřina Cabanová, Petra Sokolová
Ilustrace: Klára Keharová
Režie a postprodukce: David Kočár
Namluvila: Lenka Vahalová

Příběhy přináší Institut pro Restorativní Justici

Potkejte se s námi

V průběhu léta chystáme projekci prvního dokuvidea a debatu s aktéry příběhu i odborníky. O datu a místu vás budeme informovat. Nenechte si ujít osobní setkání a možnost dozvědět se víc.

Registrovat

Pomozte nám finančním darem

Obětí nebo pachatelem se může každý den stát kdokoliv z nás. Restorativní justice je cesta, jak se vyrovnat s újmou, převzít odpovědnost za svůj čin a často i najít odpovědi pro složité, ale přirozené otázky. Díky vašemu příspěvku můžeme rozvíjet restorativní justici v ČR naplno. Děkujeme, že společně s námi měníte systém!