Jedno video za tisíc slov. Spouštíme dokusérii #zOčídoOčí

23/5/2023

Chceme přinášet příběhy lidí, kterým vstoupil do života trestný čin a ukázat, jak jim následný dialog pomohl situaci zvládnout. Prostřednictvím série dokuvideí rozšiřujeme povědomí o konceptu restorativní justice a směřujeme k systémovým změnám v trestní justici.

Příběhy jsou mocné. Mohou bolet a hojit zároveň. Dialog a sdílení #zOčídoOčí nás spojuje. Tvaruje naše vztahy i identitu. Vyžaduje odvahu od vypravěče, i posluchače. Když jsou příběhy opomenuty, proces spravedlnosti není úplný. Přinášíme příběhy lidí, kterým vstoupil do života trestný čin. A s ním i prostor pro dialog a restorativní juctici. Vyprávění prostřednictvím krátkých dokumentárních videí je prvním krokem na cestě k systémovým změnám v trestní justici.

Jedno video vydá za tisíc slov. Proto v dokusérii #zOčídoOčí v režii Jendy Žáčka sdílíme inspirativní příběhy lidí, kterým do života zasáhl konflikt či trestný čin a ukazujeme, jak jim následný dialog pomohl situaci zvládnout. Zprostředkováním tématu konfliktu a dialogu chceme rozšířit povědomí o konceptu restorativní justice, který můžeme využívat v běžném životě, ale i v justici. Naše videa můžete vídat také v médiích jako Aktuálně.cz, Respekt či Stream.

Restorativní justice se zaměřuje na způsobenou újmu a potřeby obětí a pozůstalých, motivuje pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhá obětem, pachatelům a dotčeným komunitám uzdravit jejich trestným činem zasažené životy. Usilujeme o to, aby restorativní justice byla dostupná každému a ve všech fázích trestního řízení.

Jsme Institut pro restorativní justici, který vznikl v roce 2019 jako nevládní organizace s cílem dlouhodobě a systémově podporovat zapojení restorativních principů, přístupů a programů do oblasti trestní justice.

Principy respektu, reintegrace či dialogu jsou nezbytnou součástí našeho chápání spravedlnosti. Usilujeme o naplnění potřeb obětí, aktivní postoj k odpovědnosti ze strany pachatele, vytvoření bezpečného prostoru pro dialog a zapojení všech, kterým trestný čin vstoupil do života. Více si můžete přečíst na našem webu.

Projekt #zOčídoOčí můžeme realizovat i díky podpoře Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Děkujeme.

Příběhy přináší Institut pro Restorativní Justici

Potkejte se s námi

V průběhu léta chystáme projekci prvního dokuvidea a debatu s aktéry příběhu i odborníky. O datu a místu vás budeme informovat. Nenechte si ujít osobní setkání a možnost dozvědět se víc.

Registrovat

Pomozte nám finančním darem

Obětí nebo pachatelem se může každý den stát kdokoliv z nás. Restorativní justice je cesta, jak se vyrovnat s újmou, převzít odpovědnost za svůj čin a často i najít odpovědi pro složité, ale přirozené otázky. Díky vašemu příspěvku můžeme rozvíjet restorativní justici v ČR naplno. Děkujeme, že společně s námi měníte systém!